Za vzreditelje in vzrejne referente

OGLED LEGLA

Protokol enega (1) ogleda legla

Do prehoda na uporabo spletne aplikacije za registracijo legla, KSV omogoča poleg dosedanjega režima dveh ogledov legla, samo en (1) ogled legla:

a.) Vzreditelj najpozneje do dvajsetega (20) dne po kotitvi sam izpolni in posreduje lastnoročno podpisan obrazec » Obvestilo o leglu« s »Seznamom mladičev« na KZS skupaj z vso vzrejno dokumentacijo plemenke in plemenjaka, ki ni bila posredovana ob prijavi paritve.

b.) Izbrani vzrejni referent bo ogled legla opravil po 42. dnevu starosti mladičev in najpozneje do dopolnjenih 8 tednov starosti mladičev, vsekakor pa pred čipiranjem mladičev.

c.) Po čipiranju mladičev (do dopolnjenih 8 tednov starosti mladičev) vzreditelj najpozneje do 10. Tedna starosti mladičev posreduje »Seznam mladičev z mikročipirnimi nalepkami na KZS skupaj z dokazili o morebitnih delovnih, tekmovalnih ali razstavnih uspehih.

Vsi obrazci so na voljo na spletni strani KZS v rubriki “Dokumenti KZS” / “Obrazci”

NAVODILO ZA POPIS BARV MLADIČEV V LEGLIH ŠNAVCERJEV

Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (v nadaljevanju KLŠPS) je v skladu z mednarodnim vzrejnim pravilnikom za šnavcerje in pinče sprejel novi vzrejni pravilnik, ki  na področju dela vzrejnih referentov prinaša določene novosti.
Novosti  se nanašajo na popisovanje barv mladičev šnavcerjev v leglu.
Vsaka barva šnavcerjev je namreč svoja pasma in po veljavnem vzrejnem pravilniku mešanje barv (paritve)  med posameznimi  pasmami šnavcerjev niso dovoljene.
Vendar, ker je mešanje  barv dovoljeno predvsem na anglo-ameriškem področju, posledično tudi pri nas občasno prihaja do različno (pravilno ali nepravilno) obarvanih mladičev v istem leglu.

Glede zgoraj navedenega vzrejni pravilnik KLŠPS določa, naj ob ogledu legla vzrejni referent pregleda tudi barve mladičev in jih opiše oziroma popiše, kakšne barve so mladiči v leglu in dopiše mogoče barvne anomalije (samo za evidenco VK) kot na primer lise druge barve, marogavost ali bele lise na mestih kamor ne sodnijo.

Pasemskemu standardu odgovarjajo spodaj navedene barve:

PRITLIKAVI ŠNAVCERJI ( 4 priznane barve):

  • črna ( čisto črna brez belih oznak)
  • črno srebrna ( črn plašč + srebrne oznake simetrično razporejene na glavi nad očmi in na licih, na prsih, šapah in zadku)
  • poper sol ( siva v različnih odtenkih od jekleno sive do srebrne ) in
  • bela

SREDNJI IN VELIKI ŠNAVCERJI ( 2 priznani barvi) :

  • črna in
  • poper sol ( kot sta navedeni zgoraj)

Vpišete dejanske barve mladičev, toda samo tiste, ki so navedene pod standardne barve ( glej zgoraj!), ne glede na to, da se mogoče razlikujejo od barve staršev).

Če se v leglu slučajno pojavi mladič druge barve kot je katera od barv po standardu ( na primer črn z eno belo kravato na prsih) ali  kar ni zgoraj opisano kot standardna barva ( lisast), pri tem mladiču pustite vpisano barvo staršev, anomalijo pa nam samo dopišite v vednost.

V primeru, da potrebujete nasvet pri odločitvi ali ste v dvomih glede barve, oziroma imate vprašanje za vzrejno komisijo, vas prosimo, da se brez zadržkov z vprašanjem obrnete obrnete na katero izmed naslednjih številk:

Miroslav Zidar (040 800 174),
Željka Fon Zidar (041 714 714),
Mateja Šteferl (040 847 213).